top of page

Retour beleid

 • De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft geretourneerd, is de koop een feit.

 • Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 • Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail. De leverancier stuurt een ontvangstbevestiging en instructies voor het retour zenden van het product.

 • Binnen 7 dagen vanaf de dag van melding zendt de klant het product terug. De klant draagt de rechtstreekse kosten en risico van het terugzenden van het product.

 • De klant zendt het product terug compleet met alle geleverde toebehoren inclusief geleverde documentatie in de originele en onbeschadigde verpakking. Schrijf niet op de verpakking en gebruik geen ondoorzichtige tape, omdat dit de verpakking kan beschadigen.

 • Het product dient in nieuwstaat te zijn.

 • Het recht van herroeping vervalt als het product door de klant is gebruikt, beschadigd of op welke wijze dan ook is aangepast.

 • De kosten voor eventuele beschadigingen, schoonmaken of retour sturen zijn voor rekening van de klant.

 • Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 • De leverancier vergoedt het product exclusief verzendkosten en eventuele kosten ten gevolgen van beschadigingen ontstaan tijdens de zichttermijn aan de klant binnen 7 dagen na ontvangst van het product.

 • De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 • Uitgesloten van herroepingsrecht zijn volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

bottom of page